توجه داشته باشید که در صورت ثبت شکایت و هرگونه اختلاف و مواردی که در خرید اتفاق می افتد میتوانید در روزهای شنبه الی چهارشنبه به آدرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن  ثبت شده تماس حاص فرمائید.

 تهران- خیابان وزرا - کوچه نهم - پلاک 26 طبقه دوم واحد روابط عمومی.

021-88709767

مقایسه